piątek, 14 grudnia 2012

50 POWODÓW dlaczego natychmiast należy WPROWADZIĆ ZAKAZ GMO

Wynik dwuletnich badań nad wpływem GMO na zdrowie i życie 
http://www.youtube.com/watch?v=220hkAxUx6g

50 POWODÓW dlaczego natychmiast należy WPROWADZIĆ ZAKAZ GMO
1. Uwzględniając fakt, że opublikowane we wrześniu 2012 wyniki wieloletnich badań prof.
Seraliniego potwierdziły po raz kolejny szkodliwość dla zdrowia żywności z GMO; szczury
karmione GMO jak i pojone wodą z dodatkiem Roundupu wykazywały zaburzenia hormonalne,
uszkodzenia wątroby, nerek i przysadki, zwiększoną zachorowalność na nowotwory gruczołu
mlekowego oraz większą śmiertelność.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691512005637  ...
2. Znając niektóre z szokujących (!) ustaleń:
• do 50% samców i 70% samic umarło przedwcześnie w porównaniu z 30% i 20% w grupie
kontrolnej,
• szczury karmione kukurydzą GMO i śladowymi ilościami Roundup doznały poważnych
obrażeń w tym organiczne uszkodzenia wątroby i uszkodzenia nerek,
• u obu płci wystąpiło 2-3 razy więcej nowotworów niż w grupie kontrolnej.
„Food and Chemical Toxicology”, konferencja prasowa w Londynie
3. Uwzględniając rezultaty testów przeprowadzonych przez egipskiego naukowca Hussein Kaoud,
który u szczurów karmionych żywnością z 10 % dodatkiem genetycznie zmodyfikowanej
żywności zauważył zmiany w różnych organach: zmniejszenie nerek, zmiany w wątrobie i
śledzionie, pojawianie się zmian w tkankach, niewydolność nerek i krwotoki w jelitach.
Zmiany również dotyczyły funkcji mózgu oraz umiejętności nauki i pamięci. Niektóre szczury
zachorowały na raka. Kolejnym niepokojącym problemem okazał się wzrost o 35 %
śmiertelności potomstwa wydanego na świat przez przez matki na zmodyfikowanej genetycznie
diecie.
 http://www.egyptindependent.com/news/tests-rats-suggest-genetically-modified-foods-pose-health-hazards

4. Uwzględniając rezultaty prób przeprowadzonych przez patologa roślin Mohameda Fathy
z egipskiego Minufiya University, który karmił genetycznie zmodyfikowaną kukurydzą kozy
i owce i w związku z tą dietą zwierzęta doświadczały powiększenia wątroby oraz
niewydolności nerek
http://www.egyptindependent.com/news/tests-rats-suggest-genetically-modified-foods-pose-health-hazards.

5. Uwzględniając fakt, że nie ma wystarczającej ilości badań toksykologicznych dotyczących
żywności z GMO
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17987446?
itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=3

6. Biorąc pod uwagę że nie ma możliwości przeprowadzenia porównawczych badań
epidemiologicznych w USA gdzie żywność z GMO jest najdłużej na rynku, ze względu na brak
znakowania żywności

7. Uznając fakt, że do 24 miesiąca 50-80% samic karmionych paszami z GMO typu Roundup
Ready rozwinęło nowotwór, z nawet trzema guzami na zwierzę. Pierwsze duże nowotwory
wykrywane są w czasie od 4 do 7 miesięcy. A szczury, które piły śladowe ilości Roundup
(na poziomach prawnie dozwolonych w sieci wodociągowej) rozwinęło o 200% do 300%
więcej dużych guzów.
NOWE wyniki badań zespołu prof Seraliniego zostały opublikowane we wrześniu 2012 roku m. in. na łamach „Food and Chemical Toxicology” i przedstawione na konferencji prasowej w Londynie

8. Wiedząc, że w okolicach upraw GMO typu RR występują na szeroką skalę problemy
neurologiczne, choroby układu oddechowego, POCZĘCIA DZIECI Z WADAMI
WRODZONYMI I WYSOKA ŚMIERTELNOŚĆ NIEMOWLĄT.
GMO-szokujące fakty. Sofia Gatica ostrzega Polaków  
http://www.youtube.com/watch?v=fewKdAI3tAo
http://www.icppc.pl/antygmo/2012/09/sofia-gatica-przyjezdza-do-polski/

9. Wiedząc, że w okolicach upraw GMO typu RR zachorowalność na raka jest 40-krotnie wyższa
od średniej w skali całego kraju. „GMO-szokujące fakty. Sofia Gatica ostrzega Polaków"     http://www.youtube.com/watch?v=fewKdAI3tAo

10. Wiedząc, że uprawy GMO pociągają za sobą dramatyczny wzrost użycia środków
chemicznych, szczególnie środka chwastobójczego o nazwie Roundup, który stanowi poważne
zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i środowiska.
   GMO-szokujące fakty. Sofia Gatica ostrzega Polaków
 http://www.youtube.com/watch?v=fewKdAI3tAo
http://www.icppc.pl/antygmo/2012/09/sofia-gatica-przyjezdza-do-polski/

11. Uznając, że 2009 r. Włoski Narodowy Instytut Badań nad Żywnością i Żywieniem opublikował
raport w „Journal of Agricultural Food Chemistry”, dokumentujący znaczące zaburzenia w
systemie immunologicznym młodych i starych myszy, które karmiono kukurydzą GM.
http://www.i-sis.org.uk/MON810gmMaizeMiceImmuneSystem.php

12. Wiedząc, że długoterminowe badania zlecone przez Austriacką Agencję ds. Zdrowia
i Bezpieczeństwa Żywności, zarządzaną przez Austriackie Federalne Ministerstwo Zdrowia,
Rodziny i Młodzieży, a prowadzone przez Uniwersytet Weterynaryjny we Wiedniu,
potwierdziły, że zmodyfikowana genetycznie kukurydza poważnie wpływa na zdrowie
reprodukcyjne myszy.
http://thegoodhuman.com/2008/11/22/austrian-government-study-confirms-genetically-modified-gm-crops-threatenhuman-fertility-and-health/

13. Uznając, że obecnie stosowane metody oceny ryzyka produktów GMO są niewłaściwe, przede
wszystkim z powodu zbyt krótkotrwałych testów na zwierzętach. A Europejski Urząd d.s.
Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) – agencja Unii Europejskiej odpowiedzialna mi.in. Za ocenę
bezpieczeństwa i wydawanie decyzji o dopuszczeniu na rynki europejskie upraw i żywności
GMO - od dłuższego czasu była podejrzewana o SPRZYJANIE wnioskom o dopuszczenie do
przemysłowych upraw i sprzedaży nowych odmian GMO. W marcu 2011 roku doszło do
wymuszonego ujawnienia, że CZTERECH (!) CZŁONKÓW ZARZĄDU EFSA zajmuje ważne
miejsca w przemyśle genetycznie modyfikowanych nasion i żywności.
http://www.corporateeurope.org/management-board-efsa-and-mella-frewen-time-change

14. Szanując wolę większości obywateli Polski którzy wyrazili sprzeciw wobec organizmów
genetycznie modyfikowanych,
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114880,5013842.html

15. Szanując wolę Sejmików Wojewódzkich (wszystkich!), które chcą aby zarządzane przez nich
tereny były wolne od GMO podpisując odpowiednie uchwały / rezolucje / stanowiska.
http://www.icppc.pl/antygmo/strefy-wolne-od-gmo/

16. Wiedząc, że przeciw GMO opowiedziały się: Izby Rolnicze, Konwent Marszałków, Sejmiki
Wojewódzkie czy Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, będący szeroką
reprezentacją środowisk akademickich kraju, a także zdecydowana większość Polaków,
niezależnie od zawodu.
http://www.icppc.pl/antygmo/category/stanowiska/

17. Uwzględniając fakt, że współistnienie upraw genetycznie modyfikowanych z innymi uprawami
jest niemożliwe.
http://www.i-sis.org.uk/ispr-summary.php

18. Uwzględniając że EFSA (Europejska Agencja Bezpieczeństwa Żywności) i FDA (Amerykańska
Agencja Żywności i Leków) autoryzują odmiany GMO w oparciu o zasadę substantial
equivalence – czyli jedynie w oparciu o porównanie zawartości podstawowych substancji
odżywczych w produktach modyfikowanych i konwencjonalnych.
Uwzględniając, że pracownicy EFSA (Europejska Agencja Bezpieczeństwa Żywności) często
znajdują zatrudnienie w przemyśle „agro-bio-tech”.
http://www.europeanvoice.com/article/2012/may/efsa-chair-resigns-over-conflict-of-interest/74290.aspx   .

19. Uwzględniając zdanie Emily Waltz (dziennikarka naukowa) w Nature Biotechnology z 2009 r.
– nie jest tajemnicą, że przemysł zbożowy jest na tyle potężny, że potrafi kształtować
informację medialną na temat GMO. To koncerny decydują kto i jak może badać GMO.
http://www.emilywaltz.com/Biotech_crop_research_restrictions_Oct_2009.pdf

20. Uwzględniając fakt, że największe potęgi rolnicze UE – Niemcy i Francja wycofały się z upraw
kukurydzy MON810; podobne zakazy obowiązują we Włoszech, Austrii, Grecji, Luksemburgu,
na Węgrzech i w Bułgarii. Irlandia i Walia niemal w 100% objęte są strefą wolną od GMO,
Anglia w 50%. Także w niezrzeszonej Szwajcarii obowiązuje całkowity zakaz upraw GMO.
http://www.icppc.pl/antygmo/2010/06/zakazy-na-gmo-w-ue/

21. Uwzględniając, że żaden z krajów, który wprowadził zakaz nie płacił w związku z tym żadnej
kary.
http://www.januszwojciechowski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1060:kto-naprawde-nie-chcegmo-ten-go-nie-ma&catid=20:blog&Itemid=42

22. Uwzględniając ostatnie informacje ujawnione przez Wikileaks.org dotyczące lobbowania przez
USA w Polsce w sprawie inżynierii genetycznej
Strona 2 z 6http://gmo-w-polsce.pl/a/wikileaks-GMO.html

23. Wiedząc, że żywność jest towarem strategicznym. Kto kontroluje żywność, ten kontroluje
świat!

24. Uwzględniając, że GMO są patentowane i należą do wielkich korporacji. Nigdy w przyrodzie
takie organizmy nie powstają w sposób naturalny, np.: ziemniak z genem meduzy czy ryby
z genami człowieka. Wiedząc, że nie będziemy mieli wyboru, jeśli dopuścimy do upraw GMO,
bowiem z czasem nastąpi ZANIECZYSZCZENIE UPRAW TRADYCYJNYCH PRZEZ GMO
i JEST TO PROCES NIEODWRACALNY.

25. Wiedząc, że w UE uprawy GMO stanowią tylko 0,2% wszystkich upraw a Europejczycy są
w zdecydowanej większości przeciw stosowaniu GMO w rolnictwie i produkcji żywności.
http://www.infomg.ro/web/en/GMOs_in_Europe/
26. Wiedząc, że na przykład w USA zanieczyszczenie upraw tradycyjnych osiągnęło już 80% pomimo,
że obiecywano rolnikom, że nie będzie większe niż 1%.
   EkoConnect, 2   005
Uznając, że dopuszczenie GMO w Polsce to zaproszenie dla ponadnarodowych korporacji
do przejęcia kontroli nad krajowym łańcuchem pokarmowym, a tym samym do zniszczenia
małych i średnich, tradycyjnych i ekologicznych, rodzinnych gospodarstw rolnych, które jako
jedyne produkują pełnowartościową i naturalną żywność.
http://www.icppc.pl/antygmo/publikacje/

27. Uwzględniając informację, że główny składnik herbicydu Monsanto o nazwie Roundup,
glifosat może bezpowrotnie niszczyć mikrobiologię gleb, zagrażając zdrowiu całego życia.
Glifosat zmienia i niektórych przypadkach niszczy drobnoustroje, od których zależy zdrowa
gleba oraz korzyści z surowej i fermentowanej żywności.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22362186

28. Uznając, że różnorodność biologiczna przyczynia się do bezpieczeństwa żywieniowego
w znacznie większym stopniu niż jakakolwiek technologia genetyczna roślinna lub zwierzęca.

29. Wiedząc, że najlepszym sposobem na rozwój rolnictwa i wyżywienia ludzi na świecie/w
Europie/w Polsce jest tradycyjna i proekologiczna produkcja żywności
Raport z 2008 będący rezultatem wieloletnich analiz i badań międzynarodowej grupy 400 naukowców z 80 krajów wykonany na zlecenie ONZ i BŚ (International Assessment of Agricultural Knowledge, Science, and Technology for Development - known as the IAASTD)

30. Uwzględniając fakt, że stosowanie GMO w rolnictwie nie jest sposobem na rozwiązanie
problemu głodu na świecie – problemem głodu wynika z nieodpowiedniej dystrybucji
żywności, złej polityki żywnościowej, biedy.
Raport z 2008 będący rezultatem wieloletnich analiz i badań międzynarodowej grupy 400 naukowców z 80 krajów wykonany na zlecenie ONZ i BŚ (International Assessment of Agricultural Knowledge, Science, and Technology for Development - known as the IAASTD)

31. Uwzględniając fakt, że przejście na uprawy GMO wiąże się także z rosnącymi (szybciej niż
w przypadku nasion tradycyjnych) cenami zakupu nasion i co za tym idzie malejącymi zyskami
ze sprzedaży produktów rolnych. W ciągu 25 lat, tj. w latach 1975-2000, cena nasion soi w
USA wzrosła o około 63%. W latach 2000 – 2012, kiedy to już ok. 80% amerykańskiej soi były
to rośliny modyfikowane genetycznie, ceny nasion wzrosły o kolejne 211%.
http://www.greenpeace.org/poland/PageFiles/269062/GMO_prognozadlaeuropy_raport.pdf

32. Uwzględniając, iż prognozy wskazują, że po dopuszczeniu do upraw GMO w UE/Polsce,
zużycie najpopularniejszego obecnie herbicydu – glifosatu wzrośnie nawet 15 krotnie w latach
2012 – 2025 w przypadku kukurydzy, soi i buraka cukrowego (to głównie odmiany tych roślin
czekają w kolejce do autoryzacji). W przypadku kukurydzy, która jest w tej chwili najczęściej
uprawianą rośliną w Europie, wzrost zużycia glifosatu może sięgnąć nawet 1000%.
http://www.greenpeace.org/poland/PageFiles/269062/GMO_prognozadlaeuropy_raport.pdf
33. Uwzględniając fakt, że farmerzy amerykańscy wskazują, że uzależnienie od odmian GMO
odpornych na opryski chemiczne spowodowało gwałtowne rozprzestrzenianie się w Stanach
Zjednoczonych ponad dwudziestu chwastów odpornych na działanie glifosatu, co doprowadziło
do wzrostu kosztów produkcji rolnej, a także spowodowało konieczność stosowania większej
ilości bardziej toksycznych herbicydów, żeby zapobiec groźbie utraty jakichkolwiek zysków
z raportu „Zmodyfikowane genetycznie uprawy odporne na opryski chemiczne – prognoza dla Europy” Dr Charles
Benbrook – uznany ekonomista rolnictwa i pracownik Washington State University
34. Wiedząc, że notowane w ostatnich latach zwiększone spadki rodzin pszczelich mają również
Strona 3 z 6związek z uprawami GMO. Wiadomo, że transgeniczne rośliny z genami bakterii Bt
wytwarzają truciznę zabijającą szkodniki. Trucizna ta jest jednak szkodliwa również dla
owadów pożytecznych, w tym dla pszczół. Faktem jest również to, że przy uprawach GMO np.
typu RR stosuje się więcej środków chemicznych a więc zagrożenie dla pszczół jest też
większe. Z całego świata pszczelarze donoszą, że pszczoły giną masowo  w pobliżu upraw GM.
   Źródło: Kalendarz PSZCZELARZY 2013, badania dr R. Ramireza    (Ramirez-Romero i in. 2008)
35. Znając stanowisko CPE (Europejska Koordynacja Rolnicza z siedzibą w Brukseli), które mi. mówi
„Zdecydowana większość europejskich rolników, którzy jako grupa są pierwszymi zainteresowanymi
w sprawie stosowania GMO, nie chce organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) ani na polach,
ani w sklepach [...] Żadna ustawa nie będzie w stanie zapobiec ciągłemu skażeniu pól, środowiska i
nasion [...] Rozpylanie przez wiatr, bakterie w glebie, insekty, ptaki czy też inne zwierzęta, to tylko jedne
z wielu możliwych dróg rozprzestrzeniania się transgenicznych roślin. Silosy, transport, czy przemysł
agrospożywczy to jedne z wielu możliwych miejsc, gdzie żywność wolna od GMO może zostać skażona.
Jasno więc z tego wynika, że współistnienie rolnictwa wolnego od GMO z tym stosującym GMO jest
niemożliwe. Skażenie genetyczne będzie nieuniknione i nieodwracalne. Co więcej, żadne towarzystwo
ubezpieczeniowe nie jest w stanie podjąć się żadnych działań dotyczących odszkodowań z powodu
takiego skażenia. Unia Europejska wprowadza opinię publiczną w błąd [...] Stwarzanie pozorów regulacji
'koegzystencji' to tylko metoda narzucenia GMO wbrew preferencjom obywateli: kiedy współistnienie
okaże się nie być możliwe, nie będzie już możliwości zmiany biegu wydarzeń i naprawienia szkód”
36. Mając na uwadze nieostrożność związaną z doświadczeniami na genetycznie zmodyfikowanych
roślinach – np. zanieczyszczenie ryżu niedopuszczoną do obrotu odmianą LL601
http://newstandardnews.net/content/index.cfm/items/3575
37. Mając na uwadze fakt, że nawet producent GMO - Bayer przyznaje, że niemożliwe jest
kontrolowanie skażeń przez GMO. „Nawet najlepsza praktyka nie gwarantuje perfekcji”
powiedział Mark Ferguson, adwokat firmy, po ostatnim procesie sądowym.
http://www.naturalnews.com/028585_GMOs_Bayer.html
38. Mając na uwadze etyczne aspekty: np. wegetarianie nie będą wiedzieli w jakich produktach są
geny zwierząt; patentowanie żywności daje potężną władzę nad społeczeństwem. Wolność
człowieka domaga się wolnego dostępu do żywności, nieobwarowanego umowami
patentowymi.
39. Znając fakty z Indii gdzie rolnicy masowo popełniają samobójstwa – stają się niemymi ofiar
globalnego monopolisty handlującego genetycznie modyfikowanymi nasionami bawełny
http://wyborcza.pl/1,115526,9596856,Cwierc_miliona_samobojcow.html
40. Mając na uwadze wnioski Profesora Don Hubera z USA, który podał informację o odkryciu
nieznanego dotąd, niebezpiecznego patogenu w genetycznie modyfikowanych uprawach typu
RR (Roundap Ready – odmiany odporne na herbicyd Roundup).
http://www.i-sis.org.uk/newPathogenInRoundupReadyGMCrops.php
41. Mając na uwadze fakt, że rozpowszechnianie się upraw transgenicznych spowodowało wzrost
zużycia środków chwastobójczych. Rośliny GM odporne na herbicydy mogą być spryskiwane
takim środkiem kilka razy w ciągu sezonu wegetacyjnego. W ciągu pierwszych 9 lat upraw GM
zużycie herbicydów w USA wzrosło o  79 000 ton.
Charles Benbrook, “Genetically Engineered Crops and Pesticide Use in the United States: The First Nine
Years,” BioTech InfoNet, Technical Paper Number 7, October 2004.
42. Mając na uwadze fakt, ze Roundup powoduje zwiększenie inwazji grzybów pasożytniczych
z rodzaju Fusarium zarówno w korzeniach jak i w ziarnie soi transgenicznej. Grzyby te z kolei
wytwarzają tzw. mykotoksyny, o działaniu rakotwórczym.
Charles Benbrook, “Genetically Engineered Crops and Pesticide Use in the United States: The First Nine
Years,” BioTech InfoNet, Technical Paper Number 7, October 2004.
43. Znając fakt, że herbicyd Roundup, używany w 70% wszystkich upraw GMO, powoduje
deformacje twarzy i uszkodzenia systemu nerwowego płodów ludzkich
   Profesor Andrés E. Carrasco, słynny argentyński embriolog z Uniwersytetu w Buenos Aires
44. Mając na uwadze trudności w prowadzeniu badań nad wpływem GMO na środowisko, co były
dyskutowane na łamach prasy naukowej pod wpływem listu otwartego entomologów
amerykańskich z 2009 r., „Korporacje takie jak Monsanto, Pioneer i Syngenta jawnie zabroniły
użycia swoich GM nasion do jakichkolwiek niezależnych badań. Pod groźbą kary sądowej,
naukowcy nie mogą testować nasion, ani porównywać warunków polowych, w jakich uprawy
Strona 4 z 6te udają się lub zawodzą, czy porównywać właściwości nasion różnych producentów. I co
najważniejsze, nie mogą swobodnie badać, czy uprawy GM prowadzą do niezamierzonych
skutków ubocznych w środowisku u zwierząt otrzymujących standardową karmę
laboratoryjną.”
Zboża genetycznie modyfikowane (GM) w rolnictwie: aspekty zdrowotne, środowiskowe i społeczne, Katarzyna
LISOWSKA, Mieczysław CHORĄŻY
45. Mając na uwadze niezamierzone skutki uboczne transgenezy np.  przeniesienie genu inhibitora
amylazy z fasoli do grochu spowodowało silną immunogenność GM grochu
PRESCOTT V. E., CAMPBELL P. M., MOORE A.,MATTES J., ROTHENBERG M. E., FOSTER P. S., HIGGINS T. J., HOGAN S.
P. 2005. Transgenic expression of bean alpha-amylase inhibitor in peas results in altered structure and
immunogenicity. J. Agric. Food Chem. 53(23): 9023–9030
46. Mając na uwadze badania zespołu Manueli Malatesty z Uniwersytetu w Urbino we Włoszech
nad wpływem GM soi opornej na glifosat, które wykazały zmiany w ultrastrukturze komórek
i metabolizmie komórkowym oraz zmiany funkcjonalne w różnych narządach myszy, m.in.
zahamowanie syntezy i obróbki proenzymów trzustkowych (Malatesta et al. 2003), zmiany
ultrastruktury i stężenia niektórych białek w komórkach Sertoliego w jądrach (Vecchio et al.
2004), zaburzenia wydajności transkrypcji i składania mRNA (splicingu) w kilkukomórkowych
zarodkach (Cisterna et al. 2008). W wątrobie myszy karmionych GM soją obserwowano
znaczące zmiany ultrastruktury hepatocytów
MALATESTA M., CAPORALONI C., GAVAUDAN S., ROCCHI M. B., SERAFINI S., TIBERI C., GAZZANELLI G. 2002.
Ultrastructural morphometrical and immunocytochemical analyses of hepatocyte nuclei from mice fed on
genetically modifi ed soybean. Cell Structure and Function 27(4): 173–180
VECCHIO L., CISTERNA B., MALATESTA M., MARTIN T. E., BIGGIOERA M. 2004. Ultrastructural analysis of testes
from mice fed on genetically modifi ed soybean. European Journal of Histochemistry 48(4): 448–454
CISTERNA B., FLACH F., VECCHIO L., BARABINO S. M., BATTISTELLI S., MARTIN T. E., MALATESTA M., BIOGGIERA
M.2008. Can a genetically-modifi ed organism-containing diet infl uence embryo development? A preliminary
study on pre-implantation mouse embry
47. Mając na uwadze, że pyłek oraz resztki pożniwne GM kukurydzy Bt są obecne w ciekach przy
uprawach polowych i działają niekorzystnie na organizmy wodne, co może prowadzić do
zaburzeń w łańcuchu troficznym ekosystemów wodnych
(ROSI-MARSHALL E. J., TANK J. L., ROYER T. V., WHILES M. R., EVANS-WHITE M., CHAMBERS C., GRIFFITHS N. A.,
POKELSEK J., STEPHEN M. L. 2007. Toxins in transgenic crop byproducts may affect headwater stream ecosystems.
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A 104(41): 16204–16208.).
48. Znając fakt, ze stwierdzono występowanie toksyny Bt w wodach rzek i sedymentach w pobliżu
pól GM kukurydzy, w stężeniu, które w warunkach doświadczalnych powodowało
zahamowanie przyrostu masy dżdżownic
GAGNE F., DOUVILLE M., BLAISE C., MARINEAU A. [b.r.].Release and Potential Impacts of Biological Toxins Bt
Genetically-Modifi ed Corn Crops and Biopesticide Application. Poster Communication,
, dostęp: 28 lutego 2011..
49. Znając fakt, że kukurydza MON88017 produkuje średnio 905 g toksyny Cry3Bb1 na hektar,
czyli czterokrotnie więcej niż wynosi średnie zużycie konwencjonalnych pestycydów w
uprawach tradycyjnych. Nowe odmiany GM kukurydzy (np. Smart Stax) zawierają po sześć
różnych genów Bt, można więc szacować, że będą one produkować odpowiednio więcej
toksyny
NGUYEN H. T., JEHLE J. A. 2009. Expression of Cry3Bb1 in transgenic corn MON88017. J. Agric. Food Chem.
57(21): 9990–9996).
50. Wiedząc, że transgeniczna kukurydza rozprzestrzenia się w środowisku powodując skażenie
genetyczne natywnych odmian w Meksyku, który jest kolebką tego zboża
QUIST D., CHAPELA I. 2001. Transgenic DNA introgressed into traditional maize landraces in Oaxaca, Mexico.
Nature 414: 541–543;Piñeyro-Nelson et al. 2009
51. Wiedząc, że w Japonii, gdzie nie uprawia się w ogóle odmian GM, znaleziono transgeniczny
rzepak rosnący w pięciu z sześciu głównych portów i wzdłuż dwóch z czterech badanych
poboczy dróg. Prawdopodobnie zanieczyszczenie pochodzi z importowanych nasion,
zgubionych podczas transportu do zakładów olejarskich
SAJI H., NAKAJIMA N., AONO M., TAMAOKI M., KUBO A., WAKIYAMA S., HATASE Y., NAGATSU M. 2005. Monitoring the
escape of transgenic oilseed rape around Japanese ports and roadsides. Environmental Biosafety Research 4(4):
217–222
52. Wiedząc, że udokumentowano zjawisko krzyżowania się transgenicznego rzepaku (Brassica
napus) ze zdziczałymi populacjami blisko spokrewnionych gatunków, B. rapa i B. juncea
AONO, M., WAKIYAMA S., NAGATSU M., NAKAJIMA N., TAMAOKI M., KUBO A., SAJI H. 2006. Detection of feral
transgenic oilseed rape with multiple-herbicide resistance in Japan. Environment Biosafety Research 5(2): 77–
87
53. Uznając zasadę przezorności zapisaną m.in. w art. 7 Rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej
Strona 5 z 6nr 178/200218, dotyczącego bezpieczeństwa żywności, zaś w art. 14 tej regulacji stwierdzono
jednoznacznie, iż „podczas podejmowania decyzji, że środek spożywczy jest szkodliwy
dla zdrowia, należy mieć na względzie nie tylko prawdopodobne natychmiastowe i/lub
krótkotrwałe i/lub długofalowe skutki tej żywności dla zdrowia spożywającej ją osoby,
ale także dla następnych pokoleń”.
54. Wiedząc, że Koalicja POLSKA WOLNA OD GMO i współpracujące z nią organizacje
interweniowały do władz w sprawie wprowadzenia zakazu GMO co najmniej 200 razy w ciągu
ostatnich kilku lat. Wykaz ten pokazuje jak bardzo politycy ignorują społeczeństwo.
dokument 200 x TAK dla Polski Wolnej od GMO - 54. w załączeniu
Wzywamy Premiera, Ministra Rolnictwa, Ministra Środowiska, Ministra
Zdrowia, posłów i senatorów do:
1. NATYCHMIASTOWEGO WPROWADZENIA ZAKAZU UPRAW GMO
W POLSCE, w tym szczególnie upraw kukurydzy MON810 i ziemniaków
AMFLORA.
2. Stopniowego wycofywania ze sprzedaży produktów żywnościowych i pasz
zawierających GMO - termin całkowitego wycofania wspomnianych
produktów nie może być dłuższy niż 3 lata.
3. Nieograniczonego dostępu do tradycyjnych, lokalnych/regionalnych
nasion.
4. Nieograniczonego dostępu do dobrej jakości żywności produkowanej przez
tradycyjnych i ekologicznych rolników co wiąże się jednoznacznie
z opracowaniem regulacji, które będą tę sprzedaż ułatwiały a nie
utrudniały, jak to jest obecnie.
Z poważaniem
Anna Szmelcer – Przewodnicząca Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO
Paweł Połanecki, Jadwiga Łopata i Roman Andrzej Śniady – w imieniu Komisji Sterującej Koalicji
POLSKA WOLNA OD GMO
Edyta Jaroszewska-Nowak, Ekoland o/Zachodnipomorski
Sir Julian Rose – Prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Poskiej Wsi-ICPPC
Anna Bednarek – w imieniu BEST PROEKO
Koalicja POLSKA WOLNA OD GMO wspierana jest przez dziesiątki tysięcy Waszych wyborców;
należy do niej 431 organizacji i osób.
Warszawa, 8 listopada 2012
Adres do korespondencji: Koalicja „POLSKA WOLNA OD GMO”, ul. Chłodna 48/153,00-872 Warszawa
Strona 6 z 6

źródło: http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2012/11/50powodowniedlagmo.pdf

2 komentarze:

 1. Jestem przeciw temu, ale jak to powstrzymać?

  OdpowiedzUsuń
 2. Trzeba podpisać petycję przeciwko GMO.
  Link jest na mojej stronie, zaraz tutaj też wkleję.
  Są co najmniej dwa miejsca gdzie w internecie można podpisać petycję.
  Jedna strona zebrała ponad 50.000 podpisów,
  druga ponad 15.000 podpisów.

  OdpowiedzUsuń

Witajcie na moim blogu droga armio czytelników :)
Owocnego budowania patriotycznego, prawdziwie polskiego, silnego państwa w roku 2018 :)

Dużo miłości, radości, bliskiej, kochającej osoby, smacznego jadła, ciepłego domu, narodowego dobrobytu :)

Zostaw dobry człowieku dobre i mądre słowo :)
A podpisz się jakoś, choć przydomkiem :-)

Od marca 2018 zmiana zasad komentowania. Mogą komentować wszyscy. Mogą też się podpisać.

Wszystkie komentarze oczywiście moderuję. Komentarze złośliwe, urągające, obraźliwe - będą konsekwentnie usuwane.

Na komentarze sensowne odpowiadam na bieżąco, przynajmniej próbuję, w miarę możliwości.

=================================
Do wrogów Indianki i Polski:
Treści wulgarne, kłamliwe, oszczercze, manipulacyjne, antypolskie będą zmoderowane.
Na posty obraźliwe obmierzłych gadzin nie mam zamiaru odpowiadać, a jeśli odpowiem - to wdepczę gada w błoto, tak, że tylko oślizgły ogonek gadziny nerwowo zamerda.

Do spammerów:
Proszę nie wklejać na moim blogu spamu, bo i tak zmoderuję i nie puszczę.

Please no spam! I will not publish your spam!