• Do nielegalnej próby przejęcia kamienicy doszło w 2007 roku. Osoby oskarżone próbowały wówczas przekonać sąd, że właścicielka przed śmiercią w ustnym testamencie przekazała budynek administratorowi
  • Sądy dwóch instancji uznały, że doszło do próby oszustwa, a właścicielem kamienicy jest miasto. W wyniku sądowego rozstrzygnięcia prokuratura postawiła zarzuty Stanisławowi P., jego żonie, córce i znajomemu
  • Dziś sąd uniewinnił wszystkich oskarżonych w tej sprawie. W uzasadnieniu do wyroku powołał się na domniemanie niewinności i brak wystarczających dowodów
  • Osoba Stanisława P. pojawia się jeszcze w kontekście nieprawidłowości, które dotyczą dwóch budynków przy ul. Zwierzynieckiej oraz Stefana Batorego
  • O sprawie już w 2005 roku wiedziało Ministerstwo Sprawiedliwości, a w 2007 CBA. Wtedy jednak żadnych działań nie podjęto
Sprawa dotyczy kamienicy przy ulicy Krowoderskiej 47 w Krakowie. Budynek znajduje się w centrum miasta, niedaleko Plant. Idąc pieszo, na Rynek Główny można dotrzeć w ok. 15-20 minut.