Koalicję na Rzecz Związków Partnerskich tworzy pięć par gejów i lesbijek wspieranych przez organizacje pozarządowe i kancelarie prawne. Cztery z par przeszły już w Polsce całą dostępną drogę prawną walcząc o możliwość zalegalizowania związku - począwszy od złożenia dokumentów w urzędach stanu cywilnego, poprzez sądy rejonowe (które rozpatrywały ich zażalenie na odmowę przyjęcia dokumentów), po apelacje (sądy orzekały, że przyczyny odmowy podane przez kierowników USC były uzasadnione). W przypadku piątej pary sąd odrzucił wniosek, uznając, że droga sądowa w tej kategorii spraw jest niedopuszczalna.
~sev : Co to znaczy "łamane są prawa bomoseksualistów ?
Ktoś im zabrania bycia Polakamj ?
Ktoś im zabrania prawado pracy ?
Ktoś im zabrania jakich kolwiek praw , któer posiada reszta społeczeństwa?
Mogą nawet " płodzić i rodzić dzieci i je wychowywač.
A co nie da się ?
No cóż widocznie takie są prawa boskie, a tych nawet najbardziej tolerancyjne społeczeństwa przeskoczyć nie mogą.
Zatem nie macie praw do "mania"dzieci, aco ztego wynika do ich wychowywania. !!!!!!!!!!!!
zwiń

dzisiaj 16:17 | ocena: 86% | odpowiedzi: 56
odpowiedzTwój głos
~plemię żmijowe : ,,Jeżeli Europejski Trybunał Praw Człowieka uwzględni nasze skargi, to państwo polskie będzie musiało dostosować swoje prawo - stwierdza adw. Mikołaj Pietrzak"

Państwo polskie nic NIE MUSI ,,adwokacie diabła". A już na pewno NIE WOLNO Państwu polskiemu łamać polską Konstytucję, gdzie wyraźnie jest napisane, że małżeństwo, to związek kobiety i mężczyzny. I żadne judaszowe srebrniki sorosa wypłacane ,,adwokatom diabła" tego nie zmienią. zwiń

dzisiaj 19:48 | ocena: 87% | odpowiedzi: 29
odpowiedzTwój głos
~prawieanonim : Nie wolno dać się sterroryzować środowiskom LGBT. To ludzie którzy mają ogromne problemy psychiczne i w każdy możliwy sposób będą to odreagowywać na zdrowej części społeczeństwa. Dr Edmond Bergler, który wyleczył ponad tysiąc homoseksualistów, doszedł do wniosku, że mają oni skłonność do następujących zachowań:

- prowokują ataki przeciwko sobie, by następnie uznać owe „ataki" za niesprawiedliwość, jaką muszą cierpieć,
- okazują obronną złośliwość wobec innych,
- okazują frywolną postawę, aby przysłonić depresję i poczucie winy,
- okazują skrajny narcyzm i wyniosłą pogardę,
- odmawiają uznania przyjętych norm w sprawach nie związanych z seksem, zakładając, że homoseksualistom za ich „cierpienia" przysługuje prawo do „taryfy ulgowej" w kwestiach moralności. zwiń

http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/polskie-pary-jednoplciowe-skarza-sie-do-strasburga-prawa-czlowieka-w-polsce-sa-lamane/bjg8q44