środa, 2 sierpnia 2017

Obdukcja


Zostałeś dotkliwie pobity/a ? Gdzie się udać po pójściu na policje, żeby mieć dowody ?

Zostałeś dotkliwie pobity/a ? Gdzie się udać po pójściu na policje, żeby mieć dowody ?

Obdukcja po pobiciu

W przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu, w wyniku znęcania się fizycznego i pozostawienia na ciele obrażeń takich jak : otarcia naskórka, siniaki, ran otwartych, złamań etc bardzo ważne jest, aby osoby poszkodowane możliwie jak najszybciej dla przyszłego postępowania karnego, zabezpieczyły i dokładnie zbadały otrzymane obrażenia. Sposobem na to jest obdukcja lekarska
Obdukcja to przeprowadzenie specjalistycznego badania lekarskiego, w których doktor poddaje opisowi stwierdzone obrażenia ciała oraz najczęściej celnie rozpoznaje przyczynę tych obrażeń.Najważniejszym celem obdukcji lekarskiej jest potwierdzenie doznanych przez pokrzywdzonego obrażeń oraz określenie czasu w jakich osoba pokrzywdzona otrzymała określone obrażenia.

Obdukcję co do zasady może wykonać każdy lekarz. Jednakże takie badanie może zostać powtórzone, gdyż moc dowodową ma opinia wydana przez powołanego do tego biegłego który może być jedynie lekarz medycyny sądowej wpisany na listę biegłych prowadzoną przez Prezesa właściwego Sądu Okręgowego. Zaświadczenia lekarzy sądowych dokonujących obdukcji są niestety płatne - są jednak wyjątki.
Osoba, która została dotknięta przemocą w rodzinie, na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie, ma jednak prawo do uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego dokumentującego odniesione obrażenia. Zaświadczenie takie zawiera dane dotyczące osoby badanej, m.in. nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz imiona i nazwiska innych osób obecnych w trakcie jego wykonywania. W zaświadczeniu obowiązkowa jest informacja  o specjalizacji lekarza wykonującego badanie. Musi też być jego pieczątka podpis oraz nazwa świadczeniodawcy, który wystawia zaświadczenie. Najważniejszym jego elementem jest punkt, który dotyczy opinii o stanie zdrowia osoby, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rodzaj stwierdzonych uszkodzeń ciała oraz możliwych przyczyn i czasu ich powstania. Celem tego zaświadczenia jest pomoc ofierze przemocy, w sytuacji, gdy ma ona problem z uzyskaniem obdukcji u lekarza biegłego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Witajcie na moim blogu droga armio czytelników :)
Owocnego budowania patriotycznego, prawdziwie polskiego, silnego państwa w roku 2018 :)

Dużo miłości, radości, bliskiej, kochającej osoby, smacznego jadła, ciepłego domu, narodowego dobrobytu :)

Zostaw dobry człowieku dobre i mądre słowo :)
A podpisz się jakoś, choć przydomkiem :-)

Od marca 2018 zmiana zasad komentowania. Mogą komentować wszyscy. Mogą też się podpisać.

Wszystkie komentarze oczywiście moderuję. Komentarze złośliwe, urągające, obraźliwe - będą konsekwentnie usuwane.

Na komentarze sensowne odpowiadam na bieżąco, przynajmniej próbuję, w miarę możliwości.

=================================
Do wrogów Indianki i Polski:
Treści wulgarne, kłamliwe, oszczercze, manipulacyjne, antypolskie będą zmoderowane.
Na posty obraźliwe obmierzłych gadzin nie mam zamiaru odpowiadać, a jeśli odpowiem - to wdepczę gada w błoto, tak, że tylko oślizgły ogonek gadziny nerwowo zamerda.

Do spammerów:
Proszę nie wklejać na moim blogu spamu, bo i tak zmoderuję i nie puszczę.

Please no spam! I will not publish your spam!