W wywiadzie dla „Onetu” pan sędzia Waldemar Żurek z Krajowej Rady Sądownictwa zapowiedział zwołanie na 3 września ogólnopolskiego nadzwyczajnego kongresu sędziów, z wyraźnym politycznym, antyrządowym przesłaniem. Zapowiedział też prowadzenie przez sędziów „białej księgi nadużyć” i zagroził Trybunałem Stanu.
Zdumiewające to wypowiedzi, albowiem obowiązujące prawo żadnych sędziowskich kongresów nie przewiduje, a stawianie przed Trybunał Stanu to akurat domena Sejmu, czyli władzy ustawodawczej, sędziom akurat nic do tego.
Skoro sędziom majaczy się antyrządowy, polityczny kongres, to może niech partię sędziów założą i sprawdzą się w wyborach. Rzepliński na prezydenta, Żurek na premiera, cała władza w ręce sądów, a kto przeciw, ten przed Trybunał Stanu!
Zwróciłem się o wyjaśnienie tej sprawy do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, gremium odpowiedzialnego za strzeżenie niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów, w tym i za to, żeby sędziowie robili to, co do nich należy i nie bawili się w politykę.
Regnów, 31 lipca 2016 roku,
Pan Sędzia Dariusz Zawistowski Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
Na podstawie art. 16 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, zwracam się do Pana Przewodniczącego o wyjaśnienie kilku spraw związanych z zapowiedzianym przez rzecznika Krajowej Rady Sądownictwa wydarzeniem określanym jako „kongres sędziów z całej Polski”, mającym się odbyć 3 września br.
W wywiadzie dla portalu internetowego “Onet.pl” pan Waldemar Żurek, sędzia, a zarazem rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa stwierdził między innymi : “… Czas na to, by jasno wybrzmiał nasz głos, głos sędziów. Zwołujemy nadzwyczajny kongres, to wydarzenie bez precedensu. Zbieramy się już 3 września. Wszyscy - sędziowie z całej Polski - jasno powiemy, że dobrze nie jest.”
Obowiązujące prawo – Konstytucja oraz ustawy ustrojowe sądów ściśle regulują prawa i obowiązki sędziów, regulują zasady samorządu sędziowskiego, ale nie przewidują możliwości zwoływania sędziowskich kongresów. Zgodnie z artykułem 7 Konstytucji wszystkie organy państwa działają na podstawie prawa, sędziów ta zasada dotyczy również, a nawet w szczególności.
W związku z oficjalna zapowiedzią kongresu przez rzecznika KRS, oficjalnie pytam Pana Przewodniczącego:
1) Przez kogo i na jakiej podstawie prawnej zwoływane jest, zapowiadane przez rzecznikaKRS gremium określane jako nadzwyczajny kongres sędziów? Czy w świetle prawa będzie to zgromadzenie legalne? Zdumiała mnie też inna wypowiedź pana sędziego Żurka w tym samym wywiadzie:
“…Nic nie zostanie zapomniane. Powstanie „biała księga nadużyć”. Zajmą się tym stowarzyszenia sędziowskie. Każdy, kto jawnie namawia do łamania prawa, kiedyś za to odpowie. Mamy w końcu Trybunał Stanu, instytucję dotąd raczej „martwą”, ale wciąż istniejącą. I jestem pewien, że nadejdzie dzień, kiedy wszyscy ci, którzy za nic mają polskie prawo, przed tym Trybunałem staną…”
Sędziowie nie mogą nikogo oskarżać, a tym bardziej nie maja prawa stawiać kogokolwiek przed Trybunałem Stanu. O tym decydować może tylko Sejm, władzy sądowniczej nic do tego. Pytam zatem Pana Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa:
2) Czy Rada zna i popiera ogłoszoną przez jej rzecznika ideę prowadzenia przez sędziów “białej księgi nadużyć”?
3) Czy Rada nie dostrzega zagrożenia niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów w podejmowaniu przez sędziów czynności związanych z kierowaniem spraw do Trybunału Stanu, choć działania te konstytucyjnie przypisane są władzy ustawodawczej i nie należą do zakresu działania władzy sądowniczej?
I jeszcze jedna wypowiedź sędziego Żurka, z tego samego wywiadu: „… medialne wystąpienia, atakujące sąd i nieprawomocne orzeczenie, są absolutnie niedopuszczalne! „
Nie znajduję w przepisach prawa żadnych podstaw do zakazywania komukolwiek oceny i krytyki nieprawomocnych orzeczeń sądowych. Wielokrotnie taka krytyka miała miejsce i nie była kwestionowana, mieści się ona w ramach konstytucyjnej wolności słowa i prawa do krytyki władz, a władza sądownicza wyłączeniu z tej krytyki nie podlega. Pytam zatem Pana Przewodniczącego:
4) Czy Rada popiera wypowiedź swojego rzecznika i uważa, że nieprawomocne orzeczenia sądowe nie podlegają publicznej krytyce? A jeśli tak, to z jakiej podstawy prawnej wywodzi Rada zakaz takiej krytyki?
Z poważaniem Grzegorz Wojciechowski Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

http://wpolityce.pl/m/polityka/302880-wojciechowski-3-wrzesnia-polityczny-kongres-sedziow-cala-wladza-w-rece-sadow-a-kto-przeciw-ten-pod-trybunal-stanu

--------------------

Sędziom nie wolno się organizować w partie polityczne, związki zawodowe itp. Konstytucja im tego zabrania. Złamali Konstytucję, dla ochrony swoich przywilejów? Łamią Konstytucję, by sięgnąć po władzę w Polsce?

Obecny ustrój sądów powoduje, że mordercy stalinowscy i aferzyści PRLu oraz okresu transformacji ustroju politycznego Polski, nadal są bezkarni, a skazuje się na bezprawne kary zwykłych Polaków np. za podeptanie flagi Unii Europejskiej, gdzie nie ma na to paragrafu.
Ale wyrok jest ;)

Indianka