12 Listopad 2015
żydzi
Ustawa o kombatantach została przegłosowana w 2014 roku. Głosowało za nią PO, PiS, jak i prezydent Duda. W konsekwencji jej wdrożenia, tylko na odszkodowania/emerytury dla Żydów wydamy  rocznie 240 mln złotych.

Emerytury dla Żydów

Każda osoba, która na terenie Polski doznała uszczerbku na zdrowiu przez radzieckich komunistów i niemieckich nazistów, będzie dostawać po 100 euro od państwa polskiego. 
Sebastian Rejak, odpowiedzialny w polskim MSZ za kontakty z diasporą żydowską tak to wyjaśnia: 
„…do miesięcznych świadczeń kwalifikuje się każdy mieszkający w Izraelu, kto urodził się jako obywatel polski, ucierpiał podczas wojny pod okupacją niemiecką bądź też ukrywał się. To samo dotyczy małżonka. To samo dotyczy kolejnej okupacji – sowieckiej – do roku 1956”.
„Do otrzymania świadczeń kwalifikuje się ten, kto ucierpiał podczas wojny w okupowanej Polsce lub w innym miejscu, był zmuszony opuścić Polskę lub też urodził się po wojnie w rodzinie, która została zmuszona do opuszczenia Polski, a więc jako dziecko miał udział w ich losach i prześladowaniach”.
Z tego wynika, że świadczenia w wysokości 100 euro, dostaną nie tylko bezpośrednie ofiary niemieckiego nazizmu czy radzieckiego komunizmu, ale również ich dzieci. 
Nie bardzo rozumiem, dlaczego mamy płacić za nazizm i komunizm? 
Komunizm to dzieło żydowskie. Lenin jak i Trocki byli Żydami. Naziści, to również dzieło żydowskie, ponieważ Hitler był Żydem. Jego ojciec, Alois, był nieślubnym dzieckiem służącej Marii Schickelgruber i 19-letniego Żyda zwanego Frankenberger.
Groteska jest niesamowita.
Mamy płacić odszkodowania za zbrodnie na Żydach, których nie my dopuściliśmy się, tylko Niemcy.
Mało tego. Autorem obu systemów byli Żydzi.
A więc, systemy Żydów mordowały/wypędzały Żydów, a my im płacimy emerytury.
Pięknie…
I jak tu nie krytykować ciemnogród partyjny PiS i Andrzeja Dudę?
Nie wspomnę o PO i innych partiach, ponieważ one wiele razy zdradziły naród.
Co oni myśleli głosując na „TAK”? 
O jaką ustawę chodzi?

Ustawę o kombatantach

Jest to ustawa z dnia 14 marca 2014 roku.
Głosowanie odbyło się 24 stycznia 2014 roku nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw, w brzmieniu proponowanym przez Komisję Obrony Narodowej oraz Komisję Polityki Społecznej i Rodziny, wraz z przyjętą poprawką.
Jak głosowali posłowie?
  • Głosowało – 436 posłów.
  • Za – 434.
  • Przeciw – 2.
  • Wstrzymało się – 0.
  • Nie głosowali – 24.
Ciekawym pytaniem jest: kto był przeciwny tej zdradzieckiej ustawie? 
Wojciech Szarama (PiS) oraz Przemysław Wipler (niezrzeszony).
Andrzej Duda, jak i Jarosław Kaczyński głosowali ZA.
sejm
sejm
Ciekawe, jakimi argumentami podpierają się prezydent, premier i prezes największej partii w Polsce? 
Dlaczego Polska ma płacić jakiekolwiek pieniądze obywatelom państwa żydowskiego za czyny niemieckich nazistów?  
To jest fenomen na skalę światową!
Politycy żyją w jakimś odosobnionym świecie. Myślą, że społeczeństwo nie zrozumie zdrady.
Jeżeli politycy chcą płacić pieniądze państwu żydowskiemu, to niech robią to z własnych dochodów, a nie z majątku narodowego.
Czy dostali na to zgodę społeczeństwa polskiego?
Polakom walczącym za Polskę należą się sowite emerytury, ale ofiary nazizmu i stalinizmu powinni dostać odszkodowania od Rosji i Niemiec.
To jest skandal całego sejmu, który pokornie poddaje się woli państwa żydowskiego.
Tylko dwóch posłów było przeciwnych…
Bardzo trudno jest otrzymać oficjalne informacje z urządów na temat żydowskich emerytur, o czym przekonał się Zbigniew Kękuś:

Źródło – warszawskagazeta.pl
Źródło: sejm.gov.pl – pdf z nazwiskami