środa, 29 marca 2017

Mam narzędzia i nie zawaham się ich użyć! :)


Powiedziała Indianka robiąc przegląd swoich skarbów :)
Indianka z Brunhildą pomału urzeczywistniają ogród marzeń :)
Dziś wkopały kolejne 3 solidne słupy nowotworzonego ogrodzenia.
Pierwsza duża grządka czeka na spulchnienie i wybranie chwastów.


wtorek, 28 marca 2017

Siedem groszy


Indianka ma w portfelu siedem groszy. Ale to za dużo! :)
Nie potrzebuje ich. Ma plan ogrodowy, który realizuje od zeszłego roku krok po kroku, konsekwentnie. Najpierw w zeszłym roku nacięła z Kamykiem słupy.
Kamyk je okorował. Nie za wiele tych słupów, ale na ogród powinny starczyć.

Francuzki kłody wyniosły z lasu do drogi i ładnie ułożyły wg instrukcji Indianki.
Rolnik, który jesienią przywiózł paszę na zimę, kłody z drogi podwiózł przyczepą na podwórko.
Indianka kłody załadowała do stajni, gdzie schły do wiosny.

Pod koniec zimy zamówiła narzędzia, nasiona, cebule, agrowłókninę, przezroczyste plandeki, koszyki na cebule, beczki. Wszystko już jest na miejscu i czeka na użycie. Beczki już w użyciu.

Kupiła impregnat i olej do słupów ogrodzeniowych. Słupy namoczyła w impregnacie, a tam, gdzie impregnat nie sięgnął, domalowała pędzlem.
Porządnie zaimpregnowała. Kilka dni. Potem dała słupom wyschnąć i następnie zaolejowała je. Wyschły. Są gotowe do wkopania.

Dzisiaj wkopała pierwsze jebitne dwa słupy. Brunhilda pomogła, bo Indii bardzo słaba ostatnio, tak słaba, że się słania na nogach.

Następnie Indii przeciągnęła sznurki pomiędzy dwoma wkopanymi słupami i wiekowym dębem. Sznurki wyznaczają rząd kolejnych słupów do wkopania.

Jutro wkopie kolejne słupy. Liczy, że za kilka dni, może za tydzień, wszystkie słupy znajdą się w ziemi i wreszcie powstanie solidne ogrodzenie jej cudownego ogrodu marzeń :)

Jedna grządka już skopana.
Nowe narzędzia ogrodowe poskręcane i gotowe do użytku. Jutro będzie można oczyścić skopaną grządkę z korzeni i rozdrobnić bryły ziemi, ślicznym, nowym kultywatorem.

Część nasion wczesnych warzyw już wysiane w domu, w mnożarkach i paletkach. Czeka na wschody. Indianka stara się codziennie coś nowego siać, przynosi ziemię, wodę, nawóz. Wodę miesza z nawozem.

Wreszcie będzie miała swój wspaniały warzywnik :)
Ale przed nią jeszcze mnóstwo pracy, a zdrowie zawodzi. Oby dała radę doprowadzić swój ogrodowy projekt do szczęśliwego końca!

Przedsmak ogrodu :)


Dziś o świcie 3 pisma procesowe, a potem praca przy zakładaniu ogrodu.
Czyli rano walka z lokalnym czerwonym betonem, a potem normalna praca.

Słabo Indiance, szybko się męczy, ale z pomocą Brunhildy wkopała dziś dwa jebitne słupy ogrodzeniowe.

Potem skręciła narzędzia ogrodowe.

Następnie rozciągnęła sznurki wyznaczające ogrodzenie. Jutro trzeba będzie wkopać kolejne słupy.

Jedna grządka skopana. Teraz trzeba ją oczyścić z korzeni nowym kultywatorem i można by posiać szpinak :)

Indianka ma cudowne wrażenie, że w tym roku ucieszy swoje podniebienie smakiem swoich warzyw :)

poniedziałek, 27 marca 2017

Złowieszcze memorandum


Szokujący dokument! Tajne międzynarodowe memorandum, wchodzące w życie z dniem 1 maja 2016 r.

Szokujący dokument! Tajne międzynarodowe memorandum, wchodzące w życie z dniem 1 maja 2016 r.foto: Wikimedia Commons/CC
W dniach 25-29 czerwca 2014 roku w Strasburgu zostało podpisane tajne Międzynarodowe Memorandum, „ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ – Memorandum”, które wchodzi w życie z dniem 1 maja 2016 r. Pełny tekst tego Memorandum, w tłumaczeniu z języka angielskiego na język grecki, umieszczono 14 sierpnia 2014 roku i ponownie opublikowano 6 września 2014 roku na portalu internetowymapokalypsisnow.blogspot.ru z artykułem – komentarzem «ΣΟΚ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΡΟΜΟΥ! Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ», czyli „Szok! Czytajcie, to nie jest scenariusz terroryzmu! To zgoda wszystkich sił zła.”
Memorandum – ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ-MEMORANDUM dotyczy bezpośrednio Współpracy w dziedzinie polityki – zarządzania i religii między Unią Europejską a Rządem Greckim, Cerkwią w Konstantynopolu „Poza Istanbulem”, Chrześcijańskimi Cerkwiami Prawosławnymi, Kościołem Katolickim, Rządem Rosyjskim i Rządem Republiki Cypru.
Sens niniejszego Memorandum sprowadza się do ustanowienia NOWEJ PLANETARNEJ RELIGII – nowej religii planetarnego – MUDANA RELIGIO ADUNATA wraz z nowym typem społeczeństwa, kultury, moralności, edukacji, opieki medycznej, a ściślej mówiąc, projektu kompletnej reorganizacji Cerkwi i społeczeństwa, stworzenie anty-Cerkwi i społeczeństwa – państwa Antychrysta. Dokument ten ujawnia przyczyny zachodzących obecnie wydarzeń w Grecji, Rosji, dowodzi niezbicie o pewnym jednolitym i mocnym węźle identyfikacji elektronicznej, homoseksualizmie, nowej moralności, edukacji i reformach religijnych. W świetle tego dokumentu zrozumiałymi stają się też transformacje w sferze edukacji religijnej, jak również przyczyny pośpiesznego zwołania w Konstantynopolu w 2016 roku w dniu Zesłania Ducha Świętego (Pięćdziesiątnicy) Wszechprawosławnego (Pan-prawosławnego) Soboru. Cel jest jeden – zniszczyć Cerkiew Prawosławną, przemienić ludzi w bydło.
Znani hierarchowie, którzy podpisali to Memorandum, o ile rzeczywiście podpisali, do czego mamy wątpliwości, ponieważ wśród nich są podpisy takich prawdziwych pasterzy Cerkwi Chrystusowej jak archimandryty Efraima, metropolity Morfskiego Neofity, który jest uczniem Świętego Starca Paisiusza ze Św. Góry Athos, a także metropolity Vostrskiego Tymoteusza; to oni wyrazili całkowity brak wiary w Boga w Trójcy uwielbianego i czczonego, wyrzekli się swoimi podpisami Prawdziwego Boga i przygotowali sobie wieczne męki piekielne. Jednak, i my to podkreślamy, nie mamy wątpliwości o tym, że dokument ten jednak jest realnym „planem działania” sił masońskich, w dużej mierze wyjaśniającym reformy, już zrealizowane w naszym społeczeństwie.
Memorandum podpisali:
A. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Herman Van Robey
B. Przedstawiciel rządu greckiego Minister Edukacji Andreas Loverdos
C. Przedstawiciel Cerkwi w Konstantynopolu, poza Konstantynopolem, metropolita Ikonium Feoklitos, Azja Mniejsza
D. Przedstawiciel słowiańskich patriarchatów i rządu rosyjskiego, arcybiskup Hilarion Wołokolamski, Rosja
E. Przedstawiciel Świętej Góry Athos Igumen Efraim Vatopedski
F. Przedstawiciel Cerkwi Cypru i rządu Cypru, metropolita Neofita Morfski i Trimifuncki Barnaba
G. Przedstawiciel Cerkwi Antiocheńskiej, Eliasz Tripolski
H. Przedstawiciel Cerkwi Aleksandrii, Bazyli Tripolski
I. Przedstawiciel Cerkwi Jerozolimskiej Tymoteusz Vostrski
***
TEKST MEMORANDUM (w skróconej wersji)
WPROWADZENIE
Podpisane w Strasburgu 25-29 czerwca 2014 r.
Memorandum wchodzi w życie z dniem 1 maja 2016 roku i do 16 sierpnia 2020 r.
Nasza odpowiedzialność i uprawnienia polegają na tym, aby wdrożyć Reformy w okresie obowiązywania Memorandum. Memorandum może przedłużyć swoje działanie lub może zacząć swoje stosowanie przed terminem.
MEMORANDUM o Funduszach Ubezpieczeniowych w Grecji, na Cyprze i w Unii EuropejskiejARTYKUŁÓW 11
Artykuł 1: Konsolidacja funduszy ubezpieczeniowych w Grecji do 09/18/2019,
 1. Socjalne zabezpieczenie Służby Zdrowia, Urząd Kredytowy
 2. Ubezpieczenie Rolnictwa i Pracy
Artykuł 2: Konsolidacja Wypłat Emerytalnych w wysokości 560 € w dwóch etapach (2) od 30.09.2017 i 365 € do 30.9.2020
Artykuł 3: Wydanie Karty Elektronicznej wszystkim osobom, ubezpieczonym w Jednolitym Systemie Elektronicznym w ciągu 365 dni. Po zakończeniu (terminu ważności) Karty, jest ona automatycznie aktualizowana w Instytucjach (Fundusze Ubezpieczeniowe) na kolejne 365 dni itd. Od 01.12.2017 należy zmienić Kartę.
Artykuł 4: Urzędy zostają otwarte (pracują) we wszystkie niedziele w roku od 12 godz. Instytuty pozostają otwarte we wszystkie niedziele w roku od 12 godz. od północy do 8 godz. (20-tej) po południu, z wyjątkiem 8 miesiąca. Realizacja reformy od 01.01.2017.
Artykuł 5: Dniem wolnym dla organizacji ubezpieczeniowych jest sobota w ciągu całego roku.
… ..
Artykuł 11: Później należy dokonać połączenia Urzędów w jeden (1) od 16/8/2020
MEMORANDUM – YPERMNIMONIO w dziedzinie edukacji
Artykułów 12
Artykuł 1: Edukacja wielokulturowa we wszystkich placówkach edukacyjnych w kraju, od 9.11.2016.
Artykuł 2: Anulowanie świąt religijnych i narodowych we wszystkich instytucjach edukacyjnych, od 9.11.2017.
Artykuł 3: Likwidacja cerkiewnego (religijnego) nauczania uczniów, od 11.11.2016
Artykuł 4: Obowiązkowe nawiedzenie (wizyta) synagogi i meczetu islamskiego przez wychowanków szczebla szkoły z greckim językiem wykładowym (demotyką) i stopniowo na poziomie Gimnazjum i Liceum, od 11.11.2016.
Artykuł 5: Wprowadzenie do poziomu wykształcenia szkoły z demotyką (szkoła podstawowa) lekcji na temat edukacji seksualnej, od 09.11.2016 i wydawanie bezpłatnych prezerwatyw dla wszystkich uczniów według poziomu edukacji w szkole podstawowej, od 10.11.2016.
Artykuł 6: Rezygnacja z lekcji o greckiej historii, usunięcie informacji o Greckim Powstaniu, wprowadzenie lekcji o Europejskim Renesansie, poświęconej głównie pytaniom o Francuskiej i Włoskiej Rewolucji Garibaldiego w 1843 roku. Reforma rozpoczyna się od 11.12.2018.
Artykuł 7: Praktyczna realizacja kursu edukacji seksualnej na wszystkich poziomach edukacji szkolnej, od 11.12.2017.
Art. 8: Zniesienie narodowych świąt i festiwali, od 16.10.2016
Artykuł 10: Zniesienie Wydziałów Teologicznych na Uniwersytetach, od 16.10.2016. Przekształcając je w Wydziały Religioznawstwa jako Katedry Wydziału Filozofii. Usuniecie kursu edukacji religijnej na wszystkich poziomach edukacji szkolnej, począwszy od 09.11.2016, i wprowadzenie lekcji religioznawstwa, od 09.12.2016.
Artykuł 11: Rezygnacja z wielu profesorów na różnych poziomach kształcenia i wprowadzenie Internetu, od 01.01.2017
Artykuł 12:
12 A: Wprowadzenie obrazów – slajdów na lekcjach edukacji seksualnej, od 19.09.2016.
12 B: Wprowadzenie elektronicznej identyfikacji studentów (uczniów), od 20.09.2017.
12 C: Wprowadzenie elektronicznych e-Baras (mamy tu na myśli jedynie kody kreskowe lub coś podobnego do nich) bezpieczeństwa we wszystkich szkołach i na uniwersytetach oraz wprowadzenie studentów-nauczycieli w szkołach i na uniwersytetach z Kartą Bezpieczeństwa.
12 D: Przekształcenie placówek oświatowych i zakładów akademickich na miejsca o wolności seksualnej, od 17.09.2017
12E: Wolność seksualna studentów, od 16.09.2016.
MEMORANDUM – YPERMNIMONIO o Cerkwi (Kościele)
Artykułów 15:
Artykuł 1: Specjalny
1A: Reforma Kościelnej (Cerkiewnej) Służby Bożej. W szczególności: czas, rozkład nabożeństw. Sezon zimowy: Sprawowanie Boskiej Liturgii (Mszy św.) w niedziele od 10 rano do 11:30. Sezon letni: Boska Liturgia (Msza św.) w niedzielę po południu, o 7:30 (19.30), o 9-tej wieczorem (21-ta). Reforma rozpoczyna się, od 17.10.2017.
1B: Usunąć ikonostasy z cerkwi, od 26.10.2017.
1C: Wprowadzenie ikon według wzorca epoki Odrodzenia – zastąpienie bizantyjskiej mentalności, od 01.03.2017: 1
1D: Wprowadzenie organów – instrumentów muzycznych w Cerkwi, od 01.03.2017.
Artykuł 2:
2A: Znieść obowiązkowe noszenie strojów przez kapłanów poza kościołem (cerkwią) od 15.08.2017.
2B. Usunięcie bród i włosów u duchowieństwa, od 1.5.2017.
Artykuł 3: Rezygnacja z czuwania w poświęconych świątyniach i klasztorach, od 14.08.2018.
Artykuł 4: Usunięcie Świętych – antysemitów, od 15/08/2016
Artykuł 5: Wprowadzenie antyrasistowskiego kierunku kazań dla całego duchowieństwa, wszystkich stopni kapłańskich, od 15.09.2016.
Art. 6: Usunięcie antysemickich śpiewów we wszystkich cerkwiach (kościołach) chrześcijańskich, od 16.09.2016
Artykuł 7:
7A: Usunąć Jutrznię w Chrześcijańskich Cerkwiach Prawosławnych, od 16.09.2016
7B : Wprowadzenie nowych nabożeństw, następujących po sobie we wszystkich chrześcijańskich cerkwiach (kościołach), od 16.09.2017.
7 C: Wprowadzenie świąt otaczającego środowiska w dniu 5 czerwca każdego roku i 21 grudnia oraz poświęconego Matce Ziemi – 14 kwietnia. Początek reformy 20.09.2016
7D: Wprowadzenie święta żydowskiego Holokaustu, z określonym nabożeństwem dla wszystkich chrześcijańskich cerkwi (kościołów). Święto należy obchodzić (3) razy w roku, zwłaszcza 27 stycznia, 21 kwietnia, w drugą niedzielę (tygodniu?) po chrześcijańskiej Wielkanocy, zwaną Św. Tomasza. Początek reformy 01.07.2016.
7 E:. Usunąć wszystkie narodowe święta wszystkich Kościołów (Cerkwi) Chrześcijańskich, od 15.7.2017
Artykuł 8:
8A: Zreformowanie wszystkich świąt chrześcijańskich Kościołów (Cerkwi) Chrześcijańskich (Uwaga: nie pisze się od jakiego czasu wprowadza się do stosowania).
8B: Wprowadzenie nowych świąt w Kościele (Cerkwi) Chrześcijańskiej,
8C: Usunąć niedostępność wejścia do wszystkich Cerkwi (Kościołów) Chrześcijańskich, od 17.4.2017.
8D: Wejście do ONZ, która będzie sprawować opiekę nad jedyną Chrześcijańską Cerkwią (Kościołem), od 15.07.2017.
8E: Pytanie: Jerozolima stanie się stolicą duchową, od 01.05.2017.
8 F: Dokonać zniesienia Patriarchatów Jerozolimy, Aleksandrii, Antiochii i Słowiańskich Patriarchatów, za wyjątkiem Patriarchatu Moskiewskiego, od 01.05.2017
8 G: Pozostaną tylko trzy Patriarchaty Zjednoczonej Cerkwi (Kościoła) Chrześcijańskiego, to jest: Patriarchat Rosyjski, Patriarchat Rumuński i Patriarchat Konstantynopola, od 01.05.2016.
8: Przemiana szkół cerkiewnych (kościelnych) na szkoły religioznawstwa we wszystkich Cerkwiach (Kościołach) Chrześcijańskich, od 17.7.2017.
Artykuł 9
9А: Otwarcie Chalkińskiej Szkoły Teologicznej (na wyspie Chalki w Turcji), od 17.7.2017.
9 B: Grecka Cerkiew przejmuje opiekę nad utrzymaniem z funduszy własnych i Unii Europejskiej muzułmańskich domów modlitwy.
9C: Także (Cerkiew Grecji) przejmuje opiekę nad buddyjskimi domami modlitwy i w ogóle wszystkich wierzeń religijnych, od 01.09.2016.
9 D: Lekcje dla wszystkich wierzących wszystkich wyznań religijnych, we wszystkich ośrodkach religijnych, wszystkich Chrześcijańskich Cerkwi (Kościołów), od 20.09.2016
Artykuł 10
10 A: Wprowadzenie nowych wieloreligijnych nabożeństw z instrumentami muzycznymi we wszystkich Chrześcijańskich Cerkwiach (Kościołach), od 20.05.2017.
10 B: Przyjmowanie we wszystkich świątyniach instrumentów muzycznych i organizacja koncertów, nie tylko religijnych, w świątyniach religijnych, od 20.10.2017
10 C: Prowadzenie koncertów antyrasistowskich i antyfaszystowskich wewnątrz i na zewnątrz cerkwi (kościoła), jako regularnie prowadzonych przez Cerkwie (Kościoły) Chrześcijańskie, od 01.05.2017.
10 D: Zniesienie ZAKAZU WJAZDU na Świętą Górę Athos, od 01.06.2017
10 E : Przyjęcie przez Chrześcijańskie Cerkwie (Kościoły) federalnych multiorganizacji, od 1.9.2017.
10 F: Przyjęcie przez ONZ Rządu Światowego dla międzynarodowych stowarzyszeń, od 1.09.2018
Artykuł 11
11A: Przyjęcie przez Watykan pierwszej roli w Cerkwi (Kościele) Chrześcijańskim, od 15.08.2017.
11B: Wprowadzenie Katolickich (tj. Papieskich) mnichów i katolickich klasztorów oraz mnichów ze starożytną grecką Liturgią na Świętą Górę, od 20.11.2017 do 18.08.2018.
11C: Przyjęcie kolejki linowej na Świętej Górze – smart system (inteligentne systemy) – starożytnych kultowych posągów – przekształcenie Athosu w ekologiczny archaiczno – bizantyjski internat-państwo – z niezależnym zarządzaniem państwowym – przekształcenie go w nowy ośrodek nowego trendu chrześcijańskiego i nowej muzyki cerkiewnej (kościelnej), od 1.4.2018.
Artykuł 12: Zgoda Chrześcijańskich Cerkwi (Kościołów) na to, że wchodzą one już do nowej eryNew Age (epoki), od 2016 roku
Artykuł 13
13A: Od 17.7.2017 przeniesienie Patriarchatu Ekumenicznego (Powszechnego) na wyspę Patmos w Grecji lub na Górę Athos, lub do Samotraki, czyli stworzenie trzech (3) ośrodków Patriarchatu Ekumenicznego.
13 B: Ustanowienie liderów (przywódców) Cerkwi (Kościołów) Chrześcijańskich w wieku od 28 lat i starszych, od 11.1.2017.
Artykuł 14
14A: Organizacja sympozjów dotyczących problemów ekologii, konferencji i międzynarodowych stowarzyszeń na wyspach Grecji, a także na Cyprze i na Świętej Górze.
14B: Zaakceptowanie przez Cerkwie (Kościoły) Chrześcijańskie likwidacji państw narodowych i tworzenie stowarzyszeń, takich jak multi-kraje, multi-ośrodki, multi-kulturowe, wielowyznaniowe i religijne państwa – formacje, takie jak Patriarchat Ekumeniczny, od 15.8.2017
14 C: Likwidacja lektorów psalmów w chrześcijańskich cerkwiach (kościołach) i wprowadzenie chórów, od 16.10.2014 r.
Artykuł 15
15A: Powyższe porozumienia zostaną ratyfikowane przez Sobór Powszechny Chrześcijańskiej Cerkwi Prawosławnej, od 19.6.2016 do 09.07.2016.
Powyższe umowy zostały ratyfikowane przez:
 • Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Herman Van Rompuy,
 • Przedstawiciel Rządu Greckiego Minister Edukacji Andreas Loverdos
 • Przedstawiciel Patriarchatu Ekumenicznego, Feoklitos Ikonium
 • Przedstawiciel Świętej Góry opat Efraim
 • Cerkiew i państwo Cypru, biskup Tremifuncki Barnaba, metropolita Neofita Morfski
 • Dla Patriarchatu Jerozolimy metropolita Vostryjski Tymoteusz
 • Dla Patriarchatu Aleksandrii arcybiskup Basyli Tripolski
 • Dla Patriarchatu Antiochii, arcybiskup Eliasz Tripolski
 • Dla wszystkich słowiańskich Cerkwi Prawosławnych i Państwa Rosyjskiego, arcybiskup Hilarion Wołokołamski
 • Dla Watykanu, kardynał Walter Kasper
15B: Przejęcie od Patriarchatu Jerozolimy wszystkich chrześcijańskich miejsc pielgrzymek w celu przekazania ich czterem administracyjno – zarządzającym organom: ONZ, UNESCO, Cerkiew Rosyjska, Watykan, rozpoczęcie realizacji od 01.05.2017.
15 C: Artykuł wyjaśniający: wszystkie części składowe majątku będą pod bezpośrednim zarządem wyżej wymienionych Chrześcijańskich Cerkwi Prawosławnych, Kościołów wraz z władzami państwowymi i ponadpaństwowymi.
MEMORANDUM – YPERMNIMONIO w sprawie szpitali i opieki zdrowotnejArtykułów 8
Artykuł 1: Szpitale zostaną podzielone dla ludzi starszych i młodych według wieku. Będą oni badani i leczeni w różnych miejscach, od 08.09.2017.
Artykuł 2: Wejście do szpitala możliwe tylko z kartą ubezpieczeniową, w przeciwnym razie wejście będzie zakazane, od 8.9.2017.
Artykuł 3:
3A: Szpitale, jak zostanie ustalone, od 01.08.2017
3B. Utworzenie specjalistycznych szpitali więziennych, od 16.9.2017
Artykuł 5: Elektroniczna identyfikacja obywateli od 17.6.2017 dla wszystkich usług, ale nie dla szpitali.
Artykuł 6: Likwidacja wielu medycznych specjalności, od 17.8.2017.
Artykuł 7: Scalanie szpitali i tworzenie wielofunkcyjnych ośrodków szpitalnych, od 17.08.2017.
Artykuł 8
8A: Wprowadzenie kart zdrowia dla wszystkich obywateli, lekarzy, od 19.9.2017.
8B: Likwidacja ośrodków opieki zdrowotnej i hospicjów (?-od tł.), od 19.9.2017.
MEMORANDUM – YPERMNIMONIO w sprawie reformy administracyjnej
Artykuł 1: Elektroniczna identyfikacja wszystkich obywateli Unii Europejskiej i Państwa Rosyjskiego, od 16.6.2017. Przyjęcie artykułu przez wszystkie cerkwie (kościoły) chrześcijańskie.
Artykuł 2:
2 A: Rezygnacja z suwerenności państwowej – przyjęcie powstania Państw Federalnych, zjednoczonych w regiony – ze stolicą regionów, realizacja od 17.10.2017.
2B. Przyjęcie do Federacji Cypru, od 14.08.2017
2 C: Przyjęcie ONZ jako najwyższego organu, od 10.7.2017, dla wszystkich religii świata.
2D: Tworzenie centrów religijnych WCC na całej planecie, jak Famagusta na Cyprze 14.8.2018 – w Konstantynopolu dwóch ośrodków religijnych w świątyniach św. Jerzego, św. Fanuriusza, Św. Zofii z Konstantynopola, od 14.8.2018.
Artykuł 3: Legalizacja wszystkich imigrantów we wszystkich państwach Unii Europejskiej, bez ograniczeń, od 19.11.2016.
Artykuł 4:
4A: Podjęcie działań dotyczących homoseksualizmu (chodzi o gejowskie parady i pochody) – aby mogły one swobodnie i regularnie odbywać się na wszystkich ulicach miast Unii Europejskiej, od 16.8.2016.
4B: Uznanie małżeństw homoseksualnych i małżeństw transseksualistów i adopcji dzieci przez homoseksualistów, od 16.5.2016
4 C: Uznanie stosunków seksualnych od wieku 19 (?) lat jako dorosłych, od 18.05.2016.
4 D: Uznanie wolności seksualnej w telewizji i w prasie oraz wolna dystrybucja różnego rodzaju licznych czasopism pornograficznych na wszystkich poziomach edukacji, od 18.11.2016.
4 E: Tworzenie charytatywnych domów opieki w pobliżu wszystkich instytucji edukacyjnych na wszystkich poziomach edukacji w całej Unii Europejskiej – oraz w obozach dla wojskowych, od 19.12.2016.
4 F: Nauczanie na wszystkich poziomach edukacji pięknej erotycznej przyjemności, od 22.12.2017, nie tylko przez profesorów, ale i zwykłych pracowników.
Artykuł 5: Uznanie w Internecie wolności dla pornografii dziecięcej, ale tylko od 14 lat i starszych, od 24.12.2017.
Artykuł 6:
6 A: Znieść święta narodowe i uznać rząd światowy, od 10.12.2016.
6B: Legalizacja homoseksualizmu w placówkach oświatowych – nauczanie homoseksualizmu w placówkach oświatowych, od 20.9.2016.
Artykuł 7:
7A: Legalizacja nowych kultów – New Age, od 21.9.2017.
7B: Usunięcie greckiej flagi i flag w całej Europie, zniesienie świąt religijnych w Europie, od 1.3.2017
7 C: Wprowadzenie festiwali ekologicznych, od 21.3.2017.
7 D: Usunięcie flag greckich i bizantyjskich, które znajdują się na budynkach edukacyjnych, użyteczności publicznej i świątyniach, od 20.04.2017.
7 E: Stworzenie klasztorów z mnichami i mniszkami wszystkich wyznań i religii w krajach Unii Europejskiej i na Świętej Górze, od 17.03.2018.
Artykuł 8:
8A,8B: Przyjęcie partnerstwa cywilnego i gejów oraz usunięcie w całej Unii Europejskiej obowiązkowych ślubów religijnych i cywilnych, od 21.10.2017.
8C:. Uznanie kremacji zmarłych, od 01.05.2016
8D: Usunięcie w UE pogrzebów religijnych i stopniowe wprowadzanie obowiązkowego spalania – kremacji zmarłych, od 20.5.2016.
8E: Przyjęcie kremacji przez Cerkiew (Kościół) oraz tych, którzy chcą pogrzebu religijnego, od 22.5.2016.
8F: Usunąć ze stosowania w Unii Europejskiej, ślubowania i przysięgi religijnej w Parlamencie, przez polityków, gubernatorów, burmistrzów, studentów, itp., od 23.5.2016.
8G: Usunąć błogosławieństwo wodą świętą w parlamencie, w instytucjach edukacyjnych i państwowych, jeżeli jest to stosowane w UE, od 24.5.2016
Artykuł 9:
9A: Usunąć przysięgę w parlamencie w całej UE, od 25.5.2016.
9B: Usunąć błogosławieństwo wodą świętą we wszystkich placówkach oświatowych, od 9.1.2016.
9C: Odwołanie obowiązkowego chrztu dzieci i prowadzenia ksiąg urodzeń, od 09.12.2016.
9 D: Tworzenie archiwów elektronicznych we wszystkich instytucjach edukacyjnych, uniwersyteckich i instytucjach o charakterze publicznym, urzędach i ministerstwach we wszystkich krajach Europy, aby wprowadzić system odcisków palców i skanowania tęczówki oka, aby wszyscy obywatele, studenci, nauczyciele, i przywódcy polityczni zostali wprowadzeni do tych systemów na wyżej wspomnianych kryteriach. Realizacja od 27.7.2017 do 29.10.2017.
Artykuł 10:
10A: Tworzenie wielonarodowych i nie narodowych armii według standardów NATO, od 30.1.2017, z równoczesnym zniesieniem w UE obowiązkowego okresu służby wojskowej.
10 B: Elektroniczny podpis dla wszystkich obywateli, w stosunkach z państwem wielonarodowym UE; obywatele rozpoczną te operacje od 30.3.2017.
Artykuł 11
11 D: Od dnia 1.05.2016 utworzenie Europejskiego Urzędu do spraw Reform.
11 E: Od 01.05.2016 utworzenie Europejskiego Biura do spraw Reform z kapitałem zakładowym 800.000.000 euro.
11 F: Utworzenie regionalnego Stowarzyszenia Śródziemnomorskiego ze wszystkimi stowarzyszonymi krajami śródziemnomorskimi, od 13.7.2017. Europejski organ koordynujący będzie miał swoją siedzibę na Świętej Górze Athos od 17.12.2017.
11Z: Utworzenie Biura Ekologicznego do spraw Reform, od 21.11.2016, z siedzibą w Dubrowniku, Chorwacja.
11.I: Utworzenie Biura do spraw Reformy Nowej Ery (New Age) w Barcelonie, od 22.1.2016
11.K: Utworzenie nowego Biura Europejskich Reform Religijnych, od 23.11.2016, w koordynacji z centrum religijnym WATYKANU przy pełnej konsultacji i koordynacji z Unią Śródziemnomorską, ONZ, WCC, którego siedziba i biuro znajduje się w Paryżu, od 24.11. 2016.
Podpisano:
 • Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Herman Van Rompuy,
 • Przedstawiciel Rządu Greckiego, Minister Edukacji Andreas Loverdos
 • Przedstawiciel Patriarchatu Ekumenicznego, Feoklitos Ikonium
 • Przedstawiciel Świętej Góry, opat Efraim
 • Cerkiew i państwo Cypru, biskup Tremifuncki Barnaba, metropolita Neofita Morfski
 • Dla Patriarchatu Jerozolimy, metropolita Vostryjski Tymoteusz
 • Dla Patriarchatu Aleksandrii, arcybiskup Bazyli Tripolski
 • Dla wszystkich słowiańskich Cerkwi Prawosławnych i Państwa Rosyjskiego, arcybiskup Hilarion Wołokołamski
 • Dla Watykanu, kardynał Walter Kasper
 • Przedstawiciel Światowej Rady Kościołów (WCC), Andre Lodki
 • Dla Kościoła Albanii, metropolita Polikarp Girokastrijski
Staramy się realizować te wszystkie reformy od dnia 1 maja 2016 roku do 16 sierpnia 2020 roku – ze względu na konieczność wniesienia zmian i wprowadzenie NOWEJ ERY od dnia 1 maja 2016 roku.
Staramy się wprowadzić zmiany również na słynnej Górze Athos w Grecji i utworzyć na niej klasztory wszystkich religii i doktryn oraz klasztory Watykanu. Dążymy do tego ze względu na tych, którzy będą naszymi następcami, żeby zastosować podane wyżej reformy. Ponownie i wielokrotnie modlimy się do Jedynego Boga i jedynego człowieka, aby objawił się On w świecie, aby rozwiązać wszystkie problemy naszej planety (prawdopodobnie modlą się do Antychrysta) …
Tłumaczenie wykonane przez wspólnotę internetową „Prawosławny Apologeta” w 2015 roku.
Tłumaczył Andrzej Leszczyński


http://alexjones.pl/aj/aj-nwo/aj-informacje/item/77974-szokujacy-dokument-tajne-miedzynarodowe-memorandum-wchodzace-w-zycie-z-dniem-1-maja-2016-r

Za roponośny interes obcych mocarstw zapłaci Polska


Kto będzie zarządzał zasobami ropy syryjskiej i kontrolował całą Syrię?
Żydzi.
Kto będzie utrzymywał wygnanych z Syrii Syryjczyków?
Polacy.

USA przedstawiło plan podziału Syrii, a izraelskie wojsko wkracza na jej terytorium

USA przedstawiło plan podziału Syrii, a izraelskie wojsko wkracza na jej terytorium
RAND, tj. think tank z Pentagonu, planuje podzielić Syrię w ten sam sposób, jak trzydzieści lat temu podzielono Jugosławię, wydzielając m.in. Bośnię. Skutki tego przedsięwzięcia nietrudno przewidzieć: wbrew zapewnieniom Amerykanów będą to czystki etniczne oraz kolejne fale emigrantów.
RAND opublikował raport z propozycją rozwiązania syryjskiego konfliktu:
"Podobnie jak to miało miejsce w Bośni w latach 90-tych, pokój zostanie osiągnięty poprzez wprowadzenie zmian demograficznych i uzyskanie ich akceptacji przez strony zewnętrzne. Jednakże w odróżnieniu do Bośni, pokój nie będzie opierał się tutaj na szczegółowo spisanym porozumieniu, lecz na zbiorze lokalnych i międzynarodowych ustaleń. Punktem wyjściowym do rozpoczęcia dyskusji nad nimi powinno być ogłoszenie zawieszenia broni między Rosją, Turcją a Iranem. Potem trzeba będzie podjąć następne kroki. Długotrwałe porozumienia będą bardziej skuteczne, jeśli wyrażą na nie zgodę wszyscy czołowi gracze, w tym Stany Zjednoczone i ich sojusznicy w walce z Assadem."
RAND chce podzielić kraj na kilka stref wpływów. Największy obszar (kolor fioletowy), rozciągający się od zachodniego wybrzeża do wysokości miasta Deir Ezzor, jednak bez Rakki, będzie podlegać władzom w Damaszku i Rosji. Teren wyzwolony przez Turcję w trakcie operacji Euphrates Shield oraz prowincja Idib (kolor żółty) będą kontrolowane przez Erdogana. Zaś większość północnej części Syrii (kolor pomarańczowy) podlegać będzie Syryjskim Siłom Demokratycznym, czyli Kurdom dowodzonym przez USA.
Z powyższego podziału wynika, że RAND proponuje powierzenie terenów roponośnych (Rakka i Deir Ezzor) oraz tych zajętych przez ISIS (kolor zielony) "międzynarodowej administracji":
"Proponujemy, aby Stany Zjednoczone po wyzwoleniu prowincji Rakka oddały ją w ręce międzynarodowej administracji. Tym samym powstanie obszar neutralny, który do czasu rozwiązania konfliktu nie będzie podlegał ani reżimowi Assada ani jego opozycji."
Kontrolę nad tym terenem sprawować ma ONZ poprzez lokalne rady. Jednak RAND nie chce, by zostały wysłane tam siły pokojowe ONZ. Zamiast tego ONZ przekażą odpowiednie upoważnienie wojskom koalicji, tj. Stanów Zjednoczonych, Rosji i ich sojuszników, wśród których odpowiednie miejsce znalazłoby się również dla Turcji. RAND tłumaczy, że to rozwiązanie pozwoli uchronić przejęcie Rakki czy Deir Ezzor przez Kurdów lub ISIS.
W strefie wpływów Turcji znalazłoby się także syryjskie miasto Manjib, którego turecka armia nie zdołała jeszcze odbić z rąk Kurdów. Jednak prezydent Erdogan nie zamierza odpuścić. Pomimo, że od zeszłego roku Manjib kontrolują Kurdowie, to w większości jego mieszkańcy są Arabami i Turkami. Na podstawie tylko tej miejscowości widać, jak duże problemy będzie się generować zaproponowany przez Amerykanów podział. W wojnie syryjskiej masowe czystki etniczne już się zdarzały i "dziwnym trafem" obejmowały przede wszystkim obszary przeznaczone pod przyszłe ropociągi. Podział terytorialny w oparciu o narodowość sprawi, że ludzie rzucą się do ucieczki. Będą się kierować do Europy, choć ta już nie czeka na nich z otwartymi ramionami.
Jak widać światowe mocarstwa chcą pokroić Syrię jak tort i podzielić się kawałkami, nie pytając o zdanie ani władz tego państwa ani zmęczonego wojną społeczeństwa. Jakby tego było mało w zeszłą środę pojawił się kolejny chętny na kawałek ciasta: Izraelskie siły zbombardowały pozycje Syryjskiej Armii. Wydarzenie poprzedziło zaplanowane w Genewie rozmowy pokojowe. Netanjahu planuje następnie wysłać do Syrii izraelskie elitarne jednostki wywiadowcze, które miałyby jedynie "obserwować konflikt sił rządowych z umiarkowanymi rebeliantami".
Izraelski Channel 2 niedawno wyemitował program o wyżej wspomnianych jednostkach wywiadowczych. Na nagraniu słychać rozmowę, z której wynika, że Izrael już w przeszłości dostarczał logistyczne i medyczne wsparcie dla syryjskiej opozycji, w tym terrorystycznej organizacji Jabhet al-Nusra. Zaś izraelskie samoloty bojowe wielokrotnie uderzały w pozycje Syryjskiej Armii pod pretekstem walk z libańskimi siłami Hezbollaha.
A zatem mamy plan podziału Syrii, niezależnie czy jej się to podoba czy nie, mamy nowego gracza który jeszcze bardziej rozgrzeje wewnętrzny konflikt, a co mamy w mainstreamie?
A w Mainstreamie mamy... ciszę na ten temat.

Tekst źródłowy: xebola.wordpress.com

http://alexjones.pl/aj/aj-swiat/aj-wiadomosci/item/109631-usa-przedstawilo-plan-podzialu-syrii-a-izraelskie-wojsko-wkracza-na-jej-terytorium

niedziela, 26 marca 2017

Indianka osłabiona

Słabo się czuje od jakiegoś czasu. Nie ma siły pracować. Szybko się męczy.
To chore serce. Musi iść do lekarza.

sobota, 25 marca 2017

Niepamięć

Indianka nie pamięta co dziś dokładnie robiła, ale cały dzień była zajęta...
Jak ten czas szybko mija!
Nie starczyło czasu na posianie kolejnej partii warzyw...

Skupmy się...

Indianka najpierw rano wyjęła słupy z impregnatu. Sporo go wypiły...
Wyjęła do suszenia, trzonki z oleju...
Przytargała z pomocą Brunhildy kolejne słupy do okorowania i impregnowania...

A potem skręcały mebel. Ciężko jak cholera. Mimo, że starannie a nawet precyzyjnie wykonany, nie obyło się bez trudności. Jeszcze go nie skończyły skręcać, ale już stoi i cieszy oko.

piątek, 24 marca 2017

Sędzia drugiego sędziego nie skaże...


Niemal rok temu ujawniono treść wpisów Wojciecha Łączewskiego, w których nawoływał do „powstrzymania PiS‑u”. Sędzia twierdził, że jego komputer został zhakowany, ale biegli informatycy podważyli taką wersję wydarzeń. Prokuratura w Krakowie trzy miesiące temu wyłączyła do odrębnego postępowania wątek ewentualnych fałszywych zeznań. Do dziś nie ma jednak wniosku o uchylenie immunitetu Łączewskiemu, a rzecznik dyscyplinarny przy Krajowej Radzie Sądownictwa zastanawia się nad zawieszeniem postępowania.

Najpierw warszawski sędzia Wojciech Łączewski zasłynął wydaniem w marcu 2015 r. zdumiewającego wyroku skazującego byłe kierownictwo Centralnego Biura Antykorupcyjnego na karę bezwzględnego pozbawienia wolności. Później (październik 2016 r.) w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” obwieścił, że orzeczenie wydane przez skład trzyosobowy było jednogłośne. Ponieważ taka informacja jest tajna, minister sprawiedliwości zwrócił się do rzecznika dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania. Decyzja była odmowna, a kilka dni temu Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie.

Wojciech Łączewski uniknął więc dyscyplinarki, ale finału nie znalazła na razie inna afera z nim w roli głównej.

W marcu zeszłego roku dziennikarze ujawnili, że na profilu Łączewskiego na Twitterze pojawiły się komentarze o charakterze politycznym. Sądząc, że rozmawia z Tomaszem Lisem (konto było fałszywe), napisał, że trzeba powstrzymać PiS.

Czytaj więcej: Sędzia Łączewski "trafiony zatopiony". Dziennikarz ujawnia: "ja go tam widziałem"

Łączewski zapewniał potem, że ktoś włamał się do jego komputera, złożył też zawiadomienie o przestępstwie. Śledztwo najpierw prowadziła prokuratura w Warszawie, później akta przekazano do Legnicy, a obecnie sprawą zajmuje się Prokuratura Regionalna w Krakowie. Biegli informatycy zbadali komputer sędziego i w swojej opinii stwierdzili, że nie ma śladów ingerencji osób trzecich.

Czytaj też: Sędzia Łączewski i fałszywy Tomasz Lis. Minister Ziobro żąda wyjaśnień

„Codzienna” informowała w połowie grudnia, że po wyłączeniu części materiałów wszczęto odrębne postępowanie dotyczące podejrzenia składania fałszywych zeznań oraz złożenia fałszywego zawiadomienia.
 
– Chodzi o przesłuchania zarówno w prokuraturze w Warszawie, jak w Legnicy i Krakowie
– tłumaczył wówczas „GPC” prokuratur Zbigniew Gabryś.

Łączewski nie usłyszał zarzutów, bo jako sędziego chroni go immunitet. Od tamtej pory minęły jednak trzy miesiące. Czy wniosek o jego uchylenie został sporządzony?
 
– Jeszcze nie powstał, bo materiał dowodowy nie jest kompletny
– tłumaczy nam prokurator Włodzimierz Krzywicki, który przyznaje, że o ile czynności na terenie kraju zostały już niemal w całości wykonane, to cały czas brakuje precyzyjnej odpowiedzi ze Stanów Zjednoczonych, od operatora Twittera.

W martwym punkcie utknęły również działania rzecznika dyscyplinarnego przy Krajowej Radzie Sądownictwa, który od roku wykonuje „czynności wyjaśniające”. Twierdzi, że nie może podjąć merytorycznej decyzji (o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego lub odmowie), bo do tej pory nie otrzymał treści drugiej opinii biegłych informatyków. Czeka także na pismo od Amerykanów.
 
– Bez tych dwóch dowodów nie mogę podjąć decyzji. Poważnie zastanawiam się nad zawieszeniem postępowania
– powiedział „Codziennej” sędzia Marek Hibner.

http://niezalezna.pl/95963-sedzia-nawolywal-do-powstrzymania-pis-u-sledztwo-w-jego-sprawie-utknelo


czwartek, 23 marca 2017

Mazurskie ksenofoby i ich układziki

Z ksenofobiczną niechęcią mazurskich sąsiadów i ich krewnych oraz znajomych, spotkałam się już 15 lat temu, gdy za ciężko zarobione za granicą pieniądze, kupiłam na Mazurach, totalnie zapuszczone gospodarstwo i zdewastowane oraz rozszabrowane budynki.

Tuż po zakupie gospodarstwa, jeden z sąsiadów, wcisnął mi na dom, swojego pracownika z jego żoną. Nalegał, by nie wywalać dzikich lokatorów z mojego domu, którzy pomieszkiwali w nim nielegalnie od około roku. Warunkowo zgodziłam się, by zostali u mnie miesiąc, dopóki się nie wprowadzę. Potem im przedłużyłam pobyt o kolejne dwa miesiące, ale mieli zapłacić za wodę i prąd. Niestety, nie płacili za nic. Nie pomagali w niczym. Po prostu żerowali na mnie. Sąsiad ręczył za nich. Obiecywał pokryć ewentualne szkody, spowodowane przez nich. Mieszkali za darmo w moim domu w sumie rok, przez ten czas okradając moje gospodarstwo. Kradli drzewo, maszyny, rynny, sprzęty rozmaite. Maszyny konne wywieźli na złom podczas mojej nieobecności. Gdy pracownik sąsiada, posiadacz żółtych papierów, zagroził mi podpaleniem domu, wyrzuciłam obwiesia z mego gospodarstwa. Polazł wtedy na wieś skamleć, jaka ja niedobra, że nie dałam się cwaniakowi dalej okradać i wykorzystywać.

Sąsiad zaś wypiął się na mnie i nie pokrył mi strat spowodowanych przez jego pracownika. Jego pracownik ukradł mi między innymi wszystkie maszyny rolnicze, głównie konne.
Sąsiad ręczący miał takie maszyny, nie używał ich, obiecał mi je dać za swego pracownika, ale ostatecznie nie dał. Nie dotrzymał słowa. Naraził mnie na straty i je spowodował wciskając swojego nieuczciwego pracownika, którego świetnie znał od lat i wiedział na co go stać. Gdy jego pracownik spowodował u mnie szkody, sąsiad, bogaty rolnik, zwyczajnie się wypiął. Tyle warte było jego słowo. Może i by się wywiązał, ale jego chytra żona się wtrąciła i zagarnęła obiecane maszyny konne.

Sąsiad ten, nigdy nie zaorał mi nawet za pieniądze, ani razu przez 15 lat ziemi pod zboża! Co roku orze sobie obok mnie pole wielkimi trzema traktorami i ani razu nie zjechał na moje pole, by zaorać chociażby ogród! Zanim kupiłam gospodarstwo, przez 6 lat kosił sobie trawę na moich łąkach i zabierał za darmo. Ale by choć tyci ogródek w rewanżu mi zaorać, nie miał chęci. 

Miejscowi potrafią tylko wyłudzać różne rzeczy i korzyści od przyjezdnych, nie dając nic w zamian! :(

Odkąd mieszkam na moim gospodarstwie, jest problem z dojazdem do niego. Tzn. dojazd był wcześniej z innej strony, od północy.

Gdy kupiłam gospodarstwo, ten sam sąsiad dojazd zagrodził. Powiedział, abym zgłosiła się do Urzędu Gminy, aby Urząd mi zrobił dojazd od południa. Złożyłam podania. Na zebraniach wiejskich, gdy podnosiłam temat remontu drogi gminnej do mego gospodarstwa, gdy prosiłam wójta o równanie i żwirowanie końcowego odcinka drogi gminnej przed moim gospodarstwem, byłam zakrzykiwana przez sąsiadów, a przez wójta zbywana i lekceważona.

Gdy Polska weszła do Unii Europejskiej i ziemia rolna nabrała wartości, moi sąsiedzi zaczęli mnie coraz częściej nagabywać o sprzedaż mojej ziemi. Głównie ten, co mi tego pracownika swojego na mój dom wcześniej był wtrynił. 

Jednocześnie moi wiejscy sąsiedzi, nadal blokowali moje próby doprowadzenia do remontu czy chociażby konserwacji drogi dojazdowej do mego gospodarstwa.

Był moment, że odcięli mi 3 drogi dojazdowe do mego gospodarstwa. Jeden sąsiad wykopał koparką głęboki dół na jednej drodze od północy (Wąs), drugi wykopał koparą potężną jamę na drodze oraz ogrodził drugą drogę dojazdową od północy (Saw), a trzeci zaorał trzecią drogę dojazdową od zachodu (Narusz). Były to drogi użytkowane w komunikacji przez miejscowych przez co najmniej 40 lat wcześniej, zanim kupiłam gospodarstwo. Wszyscy okoliczni nimi wcześniej jeździli.

Ci sami trzej sąsiedzi, od lat zatruwają mi i tak niełatwe życie na wsi. 

Poza tym, że odcięli mi trzy dojazdy do gospodarstwa, szczuli psami mnie lub moje zwierzęta, zakrzykiwali mnie na zebraniach gminnych (poza Wąsem, bo on podlega pod inne sołectwo), gdy wnioskowałam o konserwację drogi gminnej,  teraz tendencyjnie i stronniczo zeznają w sądach na moją szkodę w sprawach o rzekomy wypas.

Ci sami wiejscy sąsiedzi, gdy jest jakakolwiek sprawa w sądzie, zawsze zeznają na moją szkodę, dodając nieprawdziwe treści na mój temat i temat mojego gospodarstwa. 

Wszyscy trzej na przestrzeni lat, dopuszczali się szczucia moich zwierząt ich psami 
(Saw i Wąs) lub mnie (żona Narusza, obecna sołtyska).

Dokładnie żona jednego, szczuła mnie psami, gdy przechodziłam lub przejeżdżałam drogą obok ich siedliska (obecna sołtyska). Byłam pogryziona. Dzielnicowy nie skierował wniosku o ukaranie do Sądu. Prymitywna baba nadal mnie szczuła i debilnie rechotała przy tym.

Drugi sąsiad (Saw) spuścił swoje wilczury na moje kozy. Jego psy poraniły moje kozy i parę kóz padło. Były dwa trupy. Policja lokalna odmówiła wszczęcia postępowania, mimo, że sprawcy się przyznali do szczucia.

Trzeci sąsiad spuścił na moją ziemię, swoje psy w tym sukę z cieczką (Wąs). Jego suka zwabiła wszystkie psy wsiowe z okolicy w pobliże mojego gospodarstwa. Doszło do masakry na terenie mojego pastwiska, gdy horda tych psów rzuciła się na moje kozy.

Policja nie skierowała żadnego wniosku o ukaranie przeciwko odpowiedzialnym za swoje psy, moim sąsiadom.
Także wójt i powiatowy vet, odmówili interwencji.
Tak jest zawsze, gdy chodzi o moją krzywdę spowodowaną przez miejscowych. 

Miejscowi wieśniaccy sąsiedzi, zakłamane, wrogie ksenofoby, kłamią w sądzie między innymi, że celowo wyprowadzam moje zwierzęta na pole Wąsa, kłamią, że nie kupuję paszy na zimę, kłamią, że moja trawa jest niejadalna, kłamią, że celowo zdemontowałam ogrodzenie, by wypasać zwierzęta u Wąsa, a nie dlatego, bo zażądał on tego ode mnie w 2014 roku, kłamią, że nie mam i nigdy nie miałam żadnego ogrodzenia.

Natomiast stronniczy sędzia olecki, na sprawie odrzuca moje zeznania i dowody oraz zeznania powołanych przeze mnie świadków i wydaje niekorzystne dla mnie wyroki :(
Mało tego, nawet nie dopuszcza do przesłuchania wnioskowanych przeze mnie świadków!

Co gorsza, w trakcie postępowania sądowego w sprawie tak błahej jak wykroczenie, o rzekomy wypas, kieruje mnie na uwłaczające godności ludzkiej badania psychiatryczno-psychologiczne do odległego o 60 km Węgorzewa, argumentując, że musi być coś ze mną nie tak, skoro się bronię przed oszczerstwami i szykanami ze strony wrogich mi od lat wieśniaków :(((  

Indianka